Helena Maria Burgers

Personalia

Naam:Helena Maria Burgers
Doopnaam:Helena Maria
Beroep:dienstbode
Overlijdensplaats:voor 1938

Opmerkingen